Espol Plastics BV.

0320 26 11 23

NCPN

Nationale Circulaire Plastics Norm

In het najaar van 2023 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Nationale Circulaire Plastics Norm (NCPN) gelanceerd. De norm staat ook wel bekend als bijmengnorm. De norm verplicht Nederlandse kunststofverwerkers om een minimumaandeel  gerecycled of biobased kunststof te gebruiken in producten die zij maken voor de Nederlandse markt. De verplichting geldt voor kunststoffen die worden verwerkt tot zowel deel- als eindproducten. De NCPN gaat in vanaf 2027 met een minimumaandeel van 15% en wordt geleidelijk verhoogd naar 25-30% in 2030.

Het hoofddoel van de NCPN is het gebruik van fossiele grondstoffen te verminderen. Daarbij stimuleert de norm de markt voor recyclaat (post-consumer materiaal) en biobased plastic. Op deze manier draagt de NCPN bij aan de doelstelling van 60% CO2-reductie in 2030. Ook biedt deze nieuwe regeling een alternatief op een nationale heffing op fossiel kunststof (bijvoorbeeld in de vorm van een plastictaks) en sluit deze aan bij het Europese beleid voor duurzame koolstofkringlopen (Sustainable Carbon Cycles).

De verantwoordelijkheid voor het naleven van de norm ligt bij de partijen die polymeren inkopen en verwerken tot deel- of eindproducten binnen Nederland. Dit is van toepassing op bijvoorbeeld producenten van volledig kunststofproducten, zoals verpakkingen en kunststofbouwmaterialen. Maar ook op bedrijven die kunststofonderdelen verwerken in een ander product, zoals elektronica, kabels en textiel. De norm is specifiek gericht op kunststofverwerkers die actief zijn in Nederland. Dit houdt in dat de norm van toepassing zal zijn op alle partijen in Nederland die polymeren inkopen en verwerken tot deel-of eindproducten.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij bij Espol zijn al langere tijd bezig om onze klanten te bewegen tot, waar mogelijk, over te stappen naar gerecycled materiaal of post-consumer materiaal. Hierdoor zijn wij actief bezig met het verkleinen van zowel de ecologische voetafdruk van de klant als die van onszelf. Door daarnaast te investeren in een modern en efficiënt machinepark, benutten we ons energieverbruik effectief en efficiënt. Onze ruim 20 jaar ervaring met het toepassen van recyclaten zorgt ervoor dat we een betrouwbare en kundige partner zijn op dit gebied. Door duurzaam te ondernemen en duurzame bedrijfsprocessen, bieden we producten aan met een steeds lagere CO2 footprint.